ŠKOLENÍ

TAJEMSTVÍ JSOU FAJN.

SDÍLENÍ INFORMACÍ JE ALE LEPŠÍ.

Chcete se dozvědět něco nového

ze světa překladu, tlumočení a mezikulturní komunikace?

Nebo se v tom světě pohybujete

a chcete posunout svoje podnikání dál?

S ČÍM VÁM MŮŽU POMOCT?

Tu je něco z realizovaných školení a přednášek

Marketingová dílna pro tlumočníky a překladatele

Spolu s kolegyní Hankou Marciniak jsme založili projekt Dílna.

Připravujeme workshop zaměřený na marketing a podnikání. Přijďte! Bude to fajn.

Komunitní tlumočení na Úřadu práce

Jednota tlumočníků a překladatelů mě oslovila, abych na Jeronýmových dnech představil svůj výzkum o komunitním tlumočení. Podrobnější program najdete tady.

Workshop Image tlumočníka

Šaty dělají člověka. Co ale dělá tlumočníka?

Na co se na tomto workshopu podíváme?

  • Co je to image, jak se utváří a jak o ni pečovat?
  • Jak se chová profesionální tlumočník?
  • Základy brandingu

Přednáška Zkušenosti tlumočníka adaptačně integračních kurzů

Od roku 2014 spolupracuji s neziskovou organizací Slovo 21 jako tlumočník integračních kurzů pro občany třetích zemí.

Přednáška je zaměřená na dobrou praxi tlumočení těchto kurzů.

Seminář Tlumočení a překlad v teorii a praxi

Jako hostující lektor spolupracuji s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, kde jsem v rámci předmětu Aplikované lingvistické disciplíny hovořil o teoretických a praktických aspektech překladatelství a tlumočnictví.

Beseda Jak vypadá práce překladatele

Beseda se studenty gymnázií o tom, v čem spočívá práce překladatele a jak vypadá v praxi.

Beseda se konala např. na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové, na Gymnáziu Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí nebo na Francouzské alianci v Ostravě.

“Libor je odborník z praxe a vše, o čem mluví, má vyzkoušené v reálných podmínkách. U posluchačů jeho prezentace měla obrovský úspěch a hodně se ptali. Příště bychom mu měli dát více prostoru.”

Filip Davydov

Slovo 21

“S Liborem jsem spolupracovala na několika projektech. Oceňuji jeho spolehlivost, organizovanost a široké vědomosti v oblasti marketingu
a projektového řízení. Zkrátka kolega, se kterým chcete pracovat.”

Hanna Marciniak

Soudní tlumočnice polštiny

Fakturační údaje:
Mgr. Libor Nenutil
tlumočení a překlady

Sušilova 716
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 88525830
Nejsem plátcem DPH.
Kontaktní adresa:
Sokolovská 1165/266
190 00 Praha 9

Zásady zpracování osobních údajů