Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů ve společnosti Nenutil s.r.o.

Nenutil s.r.o., IČ: 07629605 se sídlem Sušilova 716, Krásno nad Bečvou 757 01, Valašské Meziříčí zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Společnost Nenutil s.r.o. zpracovává o svých stávajících a potenciálních zákaznících z řad fyzických osob tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení (pro fakturaci)
  • Adresa (pro fakturaci)
  • Telefonní číslo (pro komunikaci ohledně zakázky)
  • E-mailová adresa (pro komunikaci ohledně zakázky, zaslání dotazníku spokojenosti po skončení zakázky, informace o nových službách nebo o nových podmínkách služeb, které od nás zákazník již dříve zakoupil)

 

Při zpracování osobních údajů dodržujeme tyto zásady:

  • Osobní údaje vždy zpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a EU. Bez existence alespoň jednoho zákonného právního titulu osobní údaje nezpraco­váváme.
  • Osobní údaje zpracováváme jen pro legitimní účely, v nezbytném rozsahu, a uchováváme je po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účel jejich zpracování.
  • Subjekty údajů, jejichž osobní údaje chceme zpracovávat, vždy informujeme o tom, zda dojde k předání osobních údajů třetím stranám (například překladateli, který bude překládat jejich text, nebo tlumočníkovi, který pro ně bude tlumočit). Výjimkou je poskytnutí osobních údajů orgánům státní a veřejné správy v případech, kdy nám vznikne zákonná povinnost tyto údaje poskytnout.
  • Chráníme důvěrný charakter osobních údajů, které zpracováváme. 
  • Fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, má mimo jiné právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů a požádat o jejich výmaz.  

 

Praha 1. 9. 2019

Mgr. Libor Nenutil
tlumočení a překlady
Sokolovská 1165/266, 190 00 Praha 9

IČ: 88525830, DIČ: CZ9005075706

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 9, č. j.: S MCP09/013792/2021
Zásady zpracování osobních údajů

Nenutil s.r.o.
IČ: 07629605, DIČ: CZ07629605 Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 76566