Posts tagged "Překlad"

5 nejčastějších omylů o překladu

Leden 11th, 2015 Posted by Překlad 0 thoughts on “5 nejčastějších omylů o překladu”

Často se setkávám s tím, že lidé mají zažité nejrůznější omyly a polopravdy spojené s překladatelským řemeslem. Dnes se podíváme na těch 5 základních, které překladatele (a tlumočníky!) pálí ze všeho nejvíce. Připraveni?

1. „Vy jste tlumočník? Děláte simultánní překlad?“

Překlad je projevem písemným, tlumočení ústním. Překladatelé překládají a tlumočníci tlumočí. (A něco takového jako simultánní překlad neexistuje.) Jedná se o dvě rozdílné profese, které vyžadují různé schopnosti, vzdělání a také různou průpravu. Někteří lidé se specializují na literární překlad, někteří na odborný, někteří se zabývají výhradně tlumočením. Není automatické, že každý, kdo překládá, je schopen tlumočit a naopak.

2. „Anglicky umím, přeložím si to sám.“

To, že člověk dobře hovoří daným jazykem, ještě není zárukou, že perfektně ovládá psaný projev a je s to překládat. Stejné pravidlo platí u osob bilingvních nebo u těch, kdo pobývali v zahraničí. Bilingvismus ani znalost jazyka není zárukou překladatelského talentu.

3. „Překladatele nepotřebuju, přeloží mi to Google.“

Strojový překlad je dobrý sluha, ale špatný pán. Jedná se o nástroj, který slouží k základnímu porozumění textu, ne k překládání jako takovému! A až vám někdo bude tvrdit něco jiného, ukažte mu tento překlad z angličtiny:

Příklad z vlastní praxe: Cool in dessicator and weight (W2) přeloženo jako: V pohodě v sušárně a hmotnosti (W2) Správně: Zchlaďte v exsikátoru a zvažte (W2) 

I přes obrovský pokrok, který jsme v poslední době v oblasti strojového překladu viděli, je lidský mozek stále nenahraditelný.

4. „Přeloží mi to moje známá, učí němčinu.“

Výuka cizích jazyků je velmi náročná a vyžaduje zvláštní schopnosti. Ty jsou ale jen velmi zřídka shodné s těmi, které jsou potřeba ke tvorbě bezchybných a čtivých překladů.

5. „Prostě to přeložte.“

Překlad je možný teprve po zevrubné analýze výchozího textu. Překladatelé (si) musejí neustále klást otázky. Často jsou nezbytné také konzultace s odborníky na danou tematiku. Je třeba si uvědomit, že nejde o jejich neschopnost, ale naopak se snaží co nejlépe vyhovět představám klientů. Překladatel potřebuje vědět, k čemu bude výsledný text určen, aby co nejlépe sloužil svému účelu. Jinak vypadá text z marketingové brožury a jinak článek pro bulvární časopis. Doufám, že jste se pobavili a dozvěděli něco nového.

Mgr. Libor Nenutil
tlumočení a překlady
Sokolovská 1165/266, 190 00 Praha 9

IČ: 88525830, DIČ: CZ9005075706

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 9, č. j.: S MCP09/013792/2021
Zásady zpracování osobních údajů

Nenutil s.r.o.
IČ: 07629605, DIČ: CZ07629605 Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 76566