transkreace

Transkreace – co, kdy a proč?

Květen 28th, 2018 Posted by Překlad 0 thoughts on “Transkreace – co, kdy a proč?”

Máte marketingový text, ve kterém je slovní hříčka nebo vtip. Potřebujete převést sdělení a cítíte, že „jen překlad“ nestačí. Řešením je transkreace.

 

Co to je transkreace?

Transkreace, anglicky transcreation, je spojením slov translation a creation.

 

Říkáte si: „Fajn a co to znamená pro mě?“

Transkreace je marketingový nástroj, který kombinuje překlad, tvůrčí psaní a znalost jazyka a kultury dané země.

 

„Jasně, ale pořád nevím, k čemu je mi to dobré…“

S transkreací můžeme současně překonat jazykovou i kulturní bariéru. Transkreace se používá především pro reklamy a slogany či jiné marketingové texty, zkrátka všude, kde nejde „pouze“ o slova. Zvyklosti různých jazyků a kultur se liší. Pokud to ve své marketingové komunikaci nevezmeme v potaz, mine se účinkem.

Transkreace je jednou z klíčových pomůcek při dobývání nových trhů v zahraničí a měla by být součástí každé marketingové strategie.

Slogany v původním jazyce totiž často obsahují slovní hříčky, aliterace, vtipy, kulturní reference apod. Prostým mezijazykovým převodem by ztratily na zajímavosti. Cílem transkreace je předat sdělení v cílovém jazyce s ohledem na tato specifika.

 

Co je úkolem transkreace ve zkratce?

  • předat sdělení výchozího textu
  • zachovat styl zdrojového textu
  • být kreativní a vzdálit se předloze, jak jen bude potřeba
  • použít původní text jako podklady pro přípravu nového textu (nikoli překladu)
  • zachovat stejný komunikační efekt
  • přizpůsobit sdělení místním a kulturním zvyklostem
  • komunikovat adekvátně s cílovým publikem (jazykový registr, tón komunikace apod.)

 

Podívejme se na příklad

Společnost IKEA se před několika lety postarala o pozdvižení, když se na plakátech a billboardech objevilo „Doprodej Hoven“. Jednalo se o koberec (bohužel shodou okolností hnědé barvy), pojmenovaný po dánském městě. Koberec z pochopitelných důvodů nešel moc na odbyt.
Nakonec bylo rozhodnuto o jeho přejmenování a pod názvem Fare se úspěšně prodává dodnes.

PS: Svého času byste si k tomu koberci mohli pořídit i stůl Fartfull (anglicky „uprděný“).

 

Už tedy víme, k čemu nám může být transkreace užitečná.

Na to, co je pro transkreaci potřeba, se podíváme příště.

 

 

Líbil se vám článek? Pusťte ho do světa!
Fakturační údaje:
Mgr. Libor Nenutil
tlumočení a překlady

Sušilova 716
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 88525830
Nejsem plátcem DPH.
Kontaktní adresa:
Sokolovská 1165/266
190 00 Praha 9

Zásady zpracování osobních údajů